Congrés de la Felicitat i les Emocions

Exposicions del Congrés de la Felicitat

Estat de la felicitat a la Vall d'Uixó. Curs 3r d'ESO

Es va a fer un document i un pòster sobre l'estudi estadístic de la felicitat a la Vall d'Uixó.

  • Fase de Reserca i Investigació: L'alumnat ha d'investigar l'evolució del concepte de la felicitat al llarg del temps. Es a dir, què s'enten per felicitat. Per una altra banda, també ha d'investigar com es pot matematitzar un concepte per a poder-lo mesurar.

  • Finalment, s'ha de trobar les dimensions que descriuen el concepte així com els distints indicadors d'algunes de les fórmules científiques que al llarg de la història s'han determinat.

  • Fase Treball de Camp: L'alumnat ha de dissenyar una enquesta amb l'objecte de mesurar el grau de felicitat de les persones de la Vall d'Uixó. Després ha de determinar el nombre d'enquesta a fer, i per un mostreig simple i fer les enquestes.

  • Fase Generació del Producte: L'alumnat ha de realitzar un informe sobre els resultats obtinguts així com un pòster que caldrà que presenten al congrés.

  • Avaluació: Per a cadascuna de les fases es realitzarà una avaluació basada en una rúbrica, així com en presentació del pòster.

Departament de Ciències Socials:

·2n ESO A. Professora: Marta Andrés

Es treballarà el tema acordat pero amb una perspectiva més local. La presentació serà digital i/o murals (a criteri dels alumnes).

·2n ESO B i D. Professora: Lola Molinos

Aquests alumnes realitzaran murals on presentaran el tema de la felicitat comparant la de l'Edat Mitjana amb la de l'actualitat. Amb la seua temàtica dels oficis, oci, menjar, grups socials,...

·2n ESO C. Professora: Matilde Bernad

Aquests alumnes treballaràn el tema de la Felicitat donant-li una perspectiva més global, a nivell mundial.

  • Grup 1: El desenvolupament sostenible ens farà més feliços.
  • Grup 2: Anàlisi de l'informe 2018 sobre la felicitat al món de Nacions Unides.
  • Grup 3: Factors que contribueixen significativament a la felicitat. Indicadors de desenvolupament.

  • Grup 4: Felicitat nacional bruta, Butan, una via alternativa a la felicitat.

Departament de Castellà:

·2n FPB Administratiu. Ámbit lingüístic-social. Professora: Laura Soriano Agut.

Els alumnes han compost breus cançons de rap per parelles, amb la temàtica de la Felicitat. Posteriorment seran grabats i es crearà un video musical.

·4t ESO Optativa Teatre. Professora: Àngels Llopis.

Es Representarà l'obra La Felicitat

·1r Batxillerat. Professora: Àngels Llopis.

Realitzaran una lectura o representació de poemes de la expressió dels sentiments de la literatura al llarg de l'Edat Mitjana, Renaixement, Barroc,...

Familia de Transport i Manteniment de Vehicles:

·Grau Mitjà d'Electromecànica de Vehicles:

Reduïr accidents a trevés del confort i benestar: Taller on es mostrarà com el Confort i la Felicitat redueixen accidents i milloren la seguritat vial. La ergonòmica, Climatització i l'equip de soroll en un vehícle fomenta la relaxació i concentració al volant.

·Grau Mitja de Carrossería:

Dibuixa les teues emocions: Exhibició d'un vehícle pintat pels alumnes, on els altres alumnes del centre podrán grafitejar amb un aerògraf, frases, dibuixos o disenys relacionats amb la felicitat i l'actitut.

·Grau Superior d'Automoció:

Control de les emocions a través dels colors: Exhibició de maquetes on vorem reflexades distintes emocions. Els alumnes podran participar en una enquesta on podrem interpretar les emocions a través de la convinació de les formes i d'els colors.

Departament Física i Química:

·2 d'ESO:

Treball de avanços o principis científics relacionats amb física i química i que ho relacionen amb com han pogut influïr en la felicitat (o infelicitat). Faran un mural en una cartolina per grups.

·1r de Batxillerat:

Treball relacionant les drogues amb la felicitat (o infelicitat).

Filosofía. Alumnes de Batxillerat i 4t ESO

Ponencia del filòsof Emilio Añón, que ens parlarà de la felicitat dés de una perspectiva filosòfica.

Administratiu

·1r AD i F:

L'alumnat de primer del cicle superior d'administració i finances han el·laborat un qüestionari; amb els resultats faran un Power Point i expondran les conclusions.

1r GAD

El Treball i la Felicitat: És un estudi sobre la felicitat dels treballadors en els seus llocs de treball. La figura del Happiness Chef i què figura equivalent hi ha a Espanya i els orígens d'aquesta figura.

Electicitat-Electrònica

·FPB Bàsica:

Instalació d'enlluernament led multicolor amb control automatitzat mitjançant autòmata programable per a us ornamental en escaparates, atracció de fira, carrosses o similars. Transmetent sensacions de felicitat, positivitat i ambient lúdic o festiu.

·Grau Mitjà:

Taller mostrant instalacions típiques desarrotllades durant el cicle de "Instalacions de Telecomunicacions" mostrant la seua clara relació amb aspectes sensorials i de confort. Incluirà instalacions musicals, multimedia i sistemes de comunicacions, d'internet, televisió i video que ens aporten felicitat i benestar als usuaris en la vida diaria, tant en el treball com en l'oci.

·Grau Superior:

Taller mostrant instalacions típiques desenvolupades pel cicle d'Automatització i Robòtica industrial, en aquest cas relacionats amb l'impacte positiu en les condicions laborals que aporta l'automatització en l'entorn industrial, de forma que es realitzaran tarees sense la intervenció directa de l'èsser humà. L'automatització genera llocs de treball que son més segurs, amb menys accidents de treball, que al mateix temps son tarees menys penoses, molestes i repetitives; fet que genera felicitat.

Departament de Plàstica:

Els alumnes realitzaran fotos sobre la felicitat, treballant a classe la fotografia. Després, aquestes es penjaran juntament amb papallones pintades també pels alumnes.