Congrés Sostenibilitat IES BOTÀNIC CAVANILLES

Concurs Cotxes

Informació

Normativa actual de la pintura

A partir del 2006 es prohibeix l'ús de pintures amb base de dissolvent i catalitzadors acrílics.

(R.D. 227/2006 del 24 de febrer)

Amb aquest R.D., es redueix amb més d'un 65% la pintura amb les mateixes àrees a pintar.

És eliminat l'ús de pigments minerals, preservant la natura.

En tirar aquests productes contaminats al medi ambient, es produïa desertització i intoxicacions dels diferents tipus d'animals.

Conseqüències de la pintura

La nova normativa contribueix a millorar el medi ambient aplicant pintura l'aigua.

Hi ha un gran estalvi en la fabricació de pintures i no cal dir els diners per als pintors.

Com que són pigments elaborats en laboratoris, hi ha una gran gamma de colors i tonalitats, sense arribar a destruir muntanyes per extraure-hi els minerals.

Segueix estant prohibit llançar la pintura gastada als desballestaments ("desguaces").

Sostenibilitat

Podem trobar diferents definicions o tipus de sostenibilitat.

Al diccionari es contempla com a:

Nom femení.

Qualitat de sostenible, especialment les característiques del desenvolupament que asseguren les necessitats del present sense comprometre les necesitats de futures generacions.

En automoció, col·laborem amb la conservació del medi ambient amb nous productes.

I tu què faries perquè les teues persones estimades tinguen el que tu tens ara mateix?

Cotxes del concurs