Congrés Sostenibilitat IES BOTÀNIC CAVANILLES

Departament de socials

El departament de ciències socials ha organitzat diverses activitats relacionades amb la sostenibilitat i que han sigut assignades als de l'IES Botànic Cavanilles.

En primer lloc, els alumnes de primer d’ESO van a exposar uns treballs que tracten sobre com es reutilitzaven els residus humans i animals que es donen en algunes ciutats del S.XII (com podria ser Roma) i com era el sistema de clavegueram. A més, informen de quines infraestructures tenien en l’època per a fer que fóra sostenible i així evitar que contaminara en excés.

En segon lloc, els alumnes de segon d’ESO realitzaran uns treballs semblants als de primer d’ESO, però aquestos tractaran d'ecoevolució de la gestió de residus a l’edat mitjana.

Per finalitzar amb el departament de ciències socials, el alumnes de segon de batxillerat tractaran diferents temàtiques com vidre, oli, alimentació, aigua,… en uns panells expositius on es mostrarà la gestió d’aquests recursos en tres èpoques diferents, que serien 1940, 1960 i 1980, reflectint-ne així l'evolució.

Departament d'anglés

El departament d’anglés realitza diversos projectes de sostenibilitat. En primer lloc, Paqui farà un power point amb diapositives per a un grup de 1er ESO, 3er ESO i 2n de Batxillerat, amb diversos temes relacionats. En segon lloc, Igor farà una exposició permanent amb murals i poemes amb els alumnes de 2on ESO. En tercer lloc, Fina farà el mateix amb 1er i 2n d’ESO, que contará amb la col·laboració dels departaments de llengua espanyola i catalana. Per finalitzar, Iris i Manolo faran un mural amb 3er d’ESO i Manuel Ramón fará amb 1ari i 1adif, murals i power point amb vocabulari i textos sobre sostenibilitat.

Departament de biologia

El departament de biologia realitzara amb 1er ESO un estudi sobre els residus que queden al pati després de l’esbarjo. Les alumnes de 1 xxx, van a fer uns panells d’economia circular, és a dir, tracten la sostenibilitat en l’ámbit de la roba.

Teatre

Els alumnes de teatre de 4t d’ ESO dirigits per Àngels faran una sèrie d'esquetxos i vídeos relacionats amb el tema del congrés.

Departament de castellà

Els alumnes de 2n d’ESO, agrupats en quatre grups, els quals estan integrats per 4 persones, faran una sèrie de poemes, escrits, power point i dibuixos, relacionats amb la sostenibilitat.

Departament de matemàtiques

Des del departament de matemàtiques els alumnes de FP bàsica van a fotografiar tot allò que vegen sostenible, així com tot allò que no ho és, i desprès el treball es veurà reflectit en un vídeo.

Departament de música

Els alumnes de música de 4t d’ESO faran una batucada utilitzant materials reciclats.

Departament de francès

Els alumnes de 3r d’ESO traballaran una cançó de jazz sobre la sostenibilitat. Per una altra part, la professora Patricia Badenes donarà una xarrada per a commemorar el 50 anviersari del “El Maig francés del 68 i el moviment ecologista” relacionant aquest fet històric amb el moviment “hippie” i que va desencadenar en un moviment ecologista.

Departament de valencià

Amb alumnat de 2n d'ESO es realitzarà un treball d'anàlisi i transformació de poemes paisagístics: Convertint indrets saludables en llocs contaminats i degradats o al contrari. Això es veurà reflectit en murals i exposicions orals.

Col·laboració entre departaments

El departament de ciències socials, valència i francès estan col·laborant per a realitzar un projecte amb el curs de 3r d’ESO. Els alumnes estaran dividits en 10 grups que tenen assignats diferents temes relacionats amb la sostenibilitat. L’objectiu és conèixer l’estat del consum del tema assignat i aconseguir un consum sostenible a nivell individual i grupal (al centre). A més es millorarâ l´expressió oral i escrita en les llengües vehiculars dels treballs (valencià, anglès, francès). Els alumnes de 3r d’ESO van a realitzar un estudi dels envasos i el plàstic segons la seua eficiència medi ambiental. També realitza un projecte per a analitzar la seua utilització a l’ambit familiar i es pretén concienciar tant als alumnes com a les famílies sobre les diverses posibilitats de comportar-se de manera més respectuosa amb el medi ambient.

Cicle formatiu d'automoció

Els alumnes del cicle formatiu d’automoció, han realitzat la transformació d’un vehicle de benzina a un elèctric, que és es més sostenible per al medi ambient. Per una altra banda, tindrem exposat un cotxe de joguet que transforma l’aigua en hidrògen per a poder funcionar.

Una altra activitat és la creació d’objectes mitjançant productes reciclats.

Cicle superior de administratiu

Des del departament dels cicles d'administració han exposat panells realitzats pels alumnes amb la finalitat d’aconseguir crear una empresa que siga més sostenible. A més faran un estudi sobre el Tribunal de les Aigües, una institució europea, que tracta l’evolució de l’aigua al llarg de la història.