Congrés Sostenibilitat IES BOTÀNIC CAVANILLES

IES Botànic Cavanilles

L'IES Botànic és un institut localitzat a la Vall d'Uixó (Castelló). En aquest centre s'imparteix ensenyament d'ESO, batxillerat, amb l'opció de fer-lo diürn o nocturn, i formació professional.

En tot moment, el centre ha tingut una vinculació directa amb els ensenyaments professionals, formant alumnes a les àrees de la mecànica de l'automòbil, electricitat, electrònica i administració comercial.

També s'imparteixen diferents modalitats per a batxillerat entre les quals trobem la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials, i la modalitat de Ciències i Tecnologia.

A més, gràcies a la web familia els pares/mares o tutor/a dels alumnes poden posar-se en contacte fàcilment amb els professors del centre per a justificar les faltes de l'alumne, saber quines activitats s'estan fent al centre, conèixer les qualificacions de l'alumne, i més informació tant de l'alumne com del centre.

Al llarg de tot el curs es fan diferents projectes relacionats amb la sostenibilitat, com és el tema d'aquesta setmana cultural, i altres temes com poden ser el maltracte a la dona, l'igualtat, és a dir, temes que són de gran importància huí dia.

fachada IES