Curs amb recursos sobre aules, amb enllaços, videos, ect...

RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE INGLÉS 

Lloc del departament de FÍSICA I QUÍMICA

Documentació d'interès per a tot el professorat en general.

Revisió del Projecte Educatiu del Centre - curs 2010/11

Documents de tutoria de tots els nivells educatius.