Aquest curs de l'Aula virtual preten ajudar-vos a superar l'assignatura. Hi trobareu material, videos,activitats complementàries a les de classe, etc. Cal però, no oblidar que l'únic secret per a aprovar n'es un: ESTUDIAR.